Go3 Gönüllü E-fatura Geçişleri başladı

2016 yılı Zorunlu E-fatura , E-defter geçişlerine müşterilerimizin Eylül ekim aylarındaki Logo kampanyalarından faydalanıp E-fatura ya Gönüllü geçişlerine Eylül -2015 itibariyle başlandı

Ekim ayında aktif E-fatura kullanımları başlayacaktır.. Bu sayede yılbaşı gelmeden Gerekli hazırlıklar tamalanıp yeni yılda geçişler çok daha kolay ve Sağlıklı olacak

GİB-Portal Yöntemi Kullanıcılarının Dikkatine   

Portal üzerinde kayıtlı bulunan 6 aydan önceki tarihli faturalarınız ve uygulama yanıtlarınız
(kabul-red cevapları) 15/10/2014 tarihi itibariyle portalden silinecektir. Portaldeki faturaların
ve posta kutusu yanıtlarının portal kullanıcıları tarafından bilgisayarlarına indirilip
397 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğinin “6. E-faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü”
başlığı uyarınca elektronik ortamda saklanması gerekmektedir. Portalden indirilerek
arşivlenmeyen faturaların ve posta kutusu yanıtlarının saklanma yükümlülüğü mükelleflere
ait olup Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
(Bakınız: 350 numaralı forum sorusu)