E-fatura Başvurusu hakkında

Bilindiği gibi 01.01.2016 da 2014 yılı  Brüt Satışı 10.000.000 (onmilyon) u geçenler E-defter ve E-faturaya 2014 5.000.000(beşmilyonu) u geçip internetten satış yapanlar E-fatura,E-defter,E-arşive başvurmak zorundalar..

2016 da e-fatura ya geçmek zorunda olanlar 2015 yılı içerisinde gönüllü olarak e-faturaya geçebilir.. Bu sayede yıl sonu gelmeden tecrübe edinmiş olurlar.. E-faturayı bekletmek isteyenler ise Sadece E-Malimühür alarak e-fatura başvurusunu bir günde halledebilir..

Burada tavsiyemiz Logo go3 de öncelikle 2015 Ağustos-Eylül-Ekim gibi E-faturaya geçip Zaten 2016 da zorunlu geçiş olacak o sıkıntılı dönemin tecrübesini rahat dönemde atlatmanızdır..

Aşağıda E-fatura forumundan alınma güzel bir döküman var tavsiye ederim..

Merhaba,

Mali Mühür Sertifikası, E-Fatura Uygulaması ve E-Defter Uygulaması Başvurusu işlemleri farklı ekranlar üzerinden yapılmaktadır:
1. Mali Mühür Sertifikası Başvurusu: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go  Sadece Mali mühür alınmasını sağlar..

2-A. E-Fatura Uygulaması Başvurusu: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ [^]

2-B. E-Defter Uygulaması Başvurusu: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ [^]

01/01/2016 tarihinde E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına dahil olmak için:
1. (Mali mührünüz yoksa) https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go [^] adresinden sadece mali mühür başvurusu yapılmalıdır. (Yedek mali mühür de alınabilir – Bkz 1224 numaralı soru)
2-A. E-Fatura için;
https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ [^] adresi kullanılarak E-Fatura Başvurusu yapılabilir.
i. Kullanıcı GİB-Portal yöntemini seçerek sisteme dahil olmak istiyorsa yararlanma yöntemlerinden “Portal” seçeneğini seçmelidir. Başvuru sırasında:
* “Şimdi Başlamak İstiyorum” seçeneği seçilmişse kullanıcı hesabı hemen (KamuSM mali mühür bildirimini GİB’e ilettikten en az 1 gün sonra) açılır.
* “01.01.2016’da Başlamak İstiyorum” seçeneği seçilmişse kullanıcı hesabı 01.01.2016’da açılır.
ii. Kullanıcı entegrasyon yöntemini seçerek sisteme dahil olmak istiyorsa yararlanma yöntemlerinden “Entegrasyon” seçeneğini seçmelidir. Sonrasındahttp://www.efatura.gov.tr/efaturaentegratorluk.html [^] adresindeki bilgiler ışığında testlerine başlayabilir. Test kontrolünün başarılı olmasının ardından e-fatura sistemine dahil olabilir. (Başlama zamanınız tam olarak 01.01.2016 olmayabilir, entegrasyon izninizin verildiği tarih olacaktır)
iii. Kullanıcı özel entegrasyon yöntemini seçerek sisteme dahil olmak istiyorsa yararlanma yöntemlerinden “Özel Entgrasyon” seçeneğini seçmelidir. Sonrasındahttp://www.efatura.gov.tr/efaturaozelentegratorlerlistesi.html [^] adresinde yer alan özel entegratörlerden birisi (ya da birkaçı) ile anlaşabilir. Özel entegratörü kullanıcıyı istenilen tarihte e-fatura sistemine dahil edebilir.

2-B. E-Defter için;
https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ [^] adresi kullanılarak E-Defter Başvurusu yapılabilir ve istenilen başlangıç dönemi seçilebilir.