GİB Detaylı Durum Kodları – logo

GIB DURUM KODLARIAÇIKLAMALARISEBEPÇÖZÜMİLGİLİ HATA SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN
*1000ZARF KUYRUĞA EKLENDİGönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB’ e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ” olur.GİB’teki yoğunlukDurum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
*1100ZARF İŞLENİYORMerkez Birimde kuyruğa alınan zarf,  kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu “ZARF İŞLENİYOR” olmaktadır. “1000” ve “1100” statülerinde zarf GİB’ e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap  olarak   dönerse faturanın ERP statüsü “GİB’e gönderildi” olur.GİB’teki yoğunlukDurum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1110ZIP DOSYASI DEĞİLNOT:  Zarfgönderim  aşamalarında  çeşitli  işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini  alırsa  faturanın  statüsü  “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Zarf  formatı “.ZIP” formatında değilse ilgili hata alınır.Gönderilen zarf formatı”.ZIP” olmalıdır.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1111ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa hata alınır.ZARF ID uzunluğu 32 karakter olmalıdır.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1120ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADIFaturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1130ZIP AÇILAMADIZarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır.GIB   sisteminde   geçici   bir   durum olabilir ve ya zarfın dosyasında hata da olabilir. Dosyada hata var ise, yenidenzarflanıp gönderilmesi gerekmektedir.Aksi halde faturalar yeniden gönderilmeliFaturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1131ZIP BİR DOSYA İÇERMELİZarf içerisinde ilgili dosya bulunamadığında hata alınır.Zarf içerisinde dosya (Fatura, uygulama yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1132XML DOSYASI DEĞİLDosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) XML formatında olmadığında ilgili hata alınır.Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) .XML formatında olmalıdır.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1133ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALIZARF ID (<sh:DocumentIdentification>)  ile XML ID (xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermez ise ilgili hata alınır.ZARF ID (<sh:DocumentIdentification>)ile XML ID(xxxxxxxx.xml) aynıkarakterleri içermelidir.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1140DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADIZarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1141ZARF ID YOKZarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır.Zarf ID alanı boş olmamalıdır.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1142ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALIZarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1143GEÇERSİZ VERSİYONFaturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1150SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALIGIB’in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir.Bilgiler kontrol edilip GIB’in belirlediği standartlara uygun hale getirilmelidir.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1160XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİGİB şema kontrollerinden geçebilen bir faturanın alıcının sisteminde de XML kontrollerinden geçebilmesi gerekir. Alıcıyı uyarınız.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1161İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADIFaturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1162İMZA KAYDEDİLEMEDİHatasız gönderim  için gönderimden önce “imzadoğrulama” kontrolü yapılmalıdır.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1163

GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR
Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta  kutusundan  sistem  yanıtı  gelene  kadar  1220“HEDEFTEN  SİSTEM  YANITI  GELMEDİ”  şeklinde olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GÖNDERİLEN   ZARF   SİSTEMDE   DAHA   ÖNCE KAYITLI  OLAN  BİR  FATURAYI İÇERMEKTEDİR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.NOT: 1300 durum kodu almış zarflar da tekrar gönderilirse aynı hata alınır.Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir.  Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI”   şeklinde olur.Bu zarftaki faturaların herhangi  birinin  yeni  bir  zarf  ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durumu aynı fatura numarası  ya  da  ETTN  numarası  ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan  aynı  fatura  ya  da  ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz.Faturalar yeniden gönderilmemeli
1170YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ

NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır.Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici Birim’e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1171GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOKGönderici  birim etiketinde  “GB” yerine “PK” tanımlanmış olabilir.Gönderici birim etiketinde “GB” tanımlı olmalıdır.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1172POSTA KUTUSU YETKİSİ YOKPosta kutusu etiketinde “PK” yerinde “GB” tanımlanmış olabilir.Posta kutusu etiketinde  “PK” tanımlı olmalıdır.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1175

İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ
İmza  yetkisi  kontrol  edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğuanlamına gelmemektedir. Müşterinin  ekstra  kontrol  istediği durumlarda ilgili hata alınır.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1176İMZA SAHİBİ YETKİSİZFaturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)


1177


GEÇERSİZ İMZA
İmza doğrulama geçersizdir.Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalıdır.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1180ADRES KONTROL EDİLEMEDİFaturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1181ADRES BULUNAMADIEtiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamıyor.Alıcının VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz. (Etiket ya da yöntem değiştirmiş olabilir.)Göndericinin VKN/TCKN ve etiket bilgisiningüncel olduğundan  emin olunuz. (Etiket ya  da  yöntem değiştirmiş olabilir.)Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1182KULLANICI EKLENEMEDİFaturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1183KULLANICI SİLİNEMEDİFaturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1190SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADIFaturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1195SİSTEM HATASIFaturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1200ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİZarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata  almamışsa  zarfın  durumu  “ZARF  BAŞARIYLA İŞLENDİ” olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. GİB’den 1200 durum kodu  “Zarf  Başarıyla  İşlendi”  metni  ile  sistem  yanıtı gönderildiğinde ERP statüsü “GİB’de  işlendi-  Alıcıya gönderilecek” olarak güncellenir. Aynı statü kodu Alıcı tarafından  gönderildiğinde  ise; bu zarfın alıcı tarafında işlendiği anlamına gelecektir.
*1210DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİZarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. Alıcıya gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır ve zarfın gönderimi başarısız olur ise; göndericiye 1210 durum kodu döner. (Merkez birim zarfı dört defa göndermeyi dener, ilki göndericinin  gönderip  GİB’den  geçerek  alıcıya  iletildiği saattir. 1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06.00 ve 18.00 saatleri arasında sırayla yapılmaktadır.)GIB’in tekrar gönderim denemesi başarılı olur  ise, 1300  BAŞARIYLA TAMAMLANDI durum  kodu alınır. Eğer bu süre sonlandıktan sonra gönderim  hala  başarısız  ise, 1215DOKÜMANGÖNDERİMİBAŞARISIZ, TEKRAR GÖNDERMESONLANDI durum kodu alınır.1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.

1215
DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDIGönderim sırasında bir hata oluşması halinde zarf 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı dört defa ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde tekrar  göndermeyi  dener.  Son  denemede  (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın   durumu   1215 “DOKÜMANGÖNDERİMİ BAŞARISIZ.   TEKRARGÖNDERME SONLANDI” durum  kodunu  alır.  1215  durum  kodunun  alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

*1220

HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ
Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir, eğer gönderim  başarılı  olmuş ise;  alıcıdan merkeze sistem yanıtı  gelene  kadar  zarfın  merkezdeki durumu 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ “ şeklinde olur ve buna göre faturanın ERP statüsü de “Alıcıya gönderildi” olmaktadır.1220“HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” durum kodunda alıcı   zarfı sistemine aldığını GİB’e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair  olumlu  ya  da  olumsuz  bir cevap dönmemiştir.Bu  durumda GİB  yanıt dönmeyen mükelleflere otomatik uyarı maili atar. Ancak alıcı ile iletişime geçilerek yanıt dönmeleri sağlanabilir. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından ikinci kez gönderilmemesi gerekmektedir.1220 durumunun 1230 ve ya 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir. NOT 1: İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile görüşülebilir.NOT 2: Gönderici ve alıcı taraf da ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir.
1230HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİZarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum  koduyla  bekleyen  zarfın  yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ”  olur. 1230   durum  kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si  ile tekrar gönderilebilecektir.  Bu nedenle  fatura  iptal süreçleri  başlatılmaz. Gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü   de   “Alıcıda işlenemedi” olur.Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
*1300BAŞARIYLA TAMAMLANDIHedeften  sistem  yanıtının  1200  “ZARF  BAŞARIYLA İŞLENDİ” durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum  koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 “BAŞARIYLA  TAMAMLANDI”  olur.  Buna  göre  de gönderici birim,  merkeze  sorgu  gönderdiğinde  faturanın ERP statüsü “Alıcıda işlendi – Başarıyla işlendi” hale gelir.