E-arşiv Zorunluluğu hakkında..

E-arşiv konusunda daha çok şu soru sorulmakta bizim internet satışımız fazla değil.. Biz e-arşiv kullanmak zorundamıyız.. Bu konuda

Ekteki forumda verilen cevapta olduğu gibi..

E-arşiv geçişinde İnternet üzerinden yapılan satışların rakamı konusunda bir sınır yok önemli olan internet üzerinden satış yapmanız ve 2014 brüt satış cironuz 5.000.000 (beşmilyon) u geçmesidir..

http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=16542