Müşteri İlişkileri Yönetimi Fiyat Listesi 01.01.2021

 LEM olan durumlarda uygulanırLEM olmayan durumlarda uygulanır
Ürün açıklamasIFiyatFiyat
─ Logo CRM Basic
─ Ana paket
Logo CRM Basic (1 kullanıcı)8,950
─ Kullanıcı artırımları
Logo CRM Basic kullanıcı artırımı +24,5505,050
Logo CRM Basic kullanıcı artırımı +59,45010,400
− Logo CRM Standard
─ Ana paket
Logo CRM Standard (1 kullanıcı)22,300
─ Kullanıcı artırımları
Logo CRM Standard Kullanıcı Artırımı +26,7507,450
Logo CRM  Standard Kullanıcı Artırımı +513,85015,250
Logo CRM Standard Kullanıcı Artırımı +1024,85027,350
− Logo CRM Enterprise
─ Ana paket
Logo CRM Enterprise (1 kullanıcı)35,150
─ Kullanıcı artırımları
Logo CRM Enterprise kullanıcı artırımı +29,85010,850
Logo CRM Enterprise kullanıcı artırımı +520,55022,650
Logo CRM Enterprise kullanıcı artırımı +1036,55040,250
Logo CRM Enterprise kullanıcı artırımı +2065,65072,250
Logo CRM Enterprise kullanıcı artırımı +50154,700170,200
─Logo CRM (Desktop Edition)
─ Geçiş paketleri
Logo CRM Basic (Desktop Edition)’dan geçiş paketiProje bazlı fiyatlandırılacaktır.
Logo CRM Standard (Desktop Edition)’dan geçiş paketiProje bazlı fiyatlandırılacaktır.
Logo CRM Enterprise (Desktop Edition)’dan geçiş paketiProje bazlı fiyatlandırılacaktır.