Sürümde Yer Alan Yenilikler

1Logo Go/Tiger ürünlerine girişte veri tabanı kullanıcısının yetkilerinin kontrol edilmesinin sağlanmasıÜrün girişlerinde veri tabanı kullanıcısının “sysadmin, processadmin, serveradmin veya view server state” yetkilerinden en az bir tanesine sahip olması koşulu getirilmiştir.
2Kredi kapatma işlemi ile kapandı durumundaki kredilerin devir işleminin yapılmamasının sağlanmasıKredi kapatma işlemi ile kapandı durumundaki kredilerin firma kopyalama işlemiyle hedef firmaya kopyalanmaması sağlanmıştır.
3Döviz kurlarının Merkez Bankası web servislerinden aktarılmasının sağlanmasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarının sisteme aktarılabilmesi sağlanmıştır. Sistem işletmeni-Firmalar-Çalışma bilgilerine Döviz Kurları Aktarılacak Adres seçeneği eklenerek öndeğer MyLogo gelmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
4Onaylama işlemlerinde baskın gelecek onaylamanın seçilebilmesi için seçenek eklenmesiOnaylama işlemlerinde baskın gelecek onaylama tarihinin belirlenebilmesi için Genel Parametreler altına seçenek eklenmiştir.
“Onaylama İşlemlerinde Kullanılacak Baskınlık Sıralaması;
0 : En Son ve En Büyük Onay Tarihi
1 : Genel + Kullanıcı Grubu + Kullanıcı
2 : Kullanıcı + Kullanıcı Grubu + Genel” Madde ile ilgili video için tıklayınız.
5Cari hesap fiş durumu parametresinin fiş türü bazında ayrıştırılmasının sağlanmasıCari hesap fiş durumu parametresi yerine ‘öneri durumundaki cari hesap fişleri’ parametresi eklenerek cari hesap fişlerinin durumlarının her fiş türüne özel olarak belirlenebilmesi sağlanmıştır.
67252 sayılı kanun kapsamında hesaplanan “işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik priminin” muhasebeleştirilebilmesinin sağlanması7252 sayılı kanun kapsamında hesaplanan “işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik priminin” P60 muhasebe bağlantı parametresi ile muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.
7Satış irsaliyeleri toplu faturalama yapıldığında giden sorguda fatura edilen (billed) koşulu yer almadığından yaşanan performans durumunun düzeltilmesiSatış irsaliyeleri toplu faturalama işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
8e-İrsaliye tipindeki ambar fişleri ve irsaliyeler kopyalandığında e-İrsaliye bilgilerinde yer alan sevk tarihinin güncellenmesinin sağlanmasıe-İrsaliye tipindeki ambar fişleri ve irsaliyeler kopyalandığında e-İrsaliye bilgilerinde yer alan ‘Sevk Tarihi’ bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.
9Ticari işlem grubu seçeneklerine satınalma/satış faturalarının form BA/BS’ye yansımasını engelleyecek seçenek eklenmesinin sağlanmasıTicari işlem grubu tanımına “Beyannameden muaf” seçeneği eklenerek seçili olan satınalma/satış faturalarının form BA/BS’ye yansımaması sağlanmıştır.
10Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 1003B’nin beyanname kataloğu diğer beyannamelerden ayrı olarak tanımlanabilmesinin sağlanmasıMuhtasar ve prim hizmet beyannamesi 1003B’nin beyanname kataloğunun diğer beyannamelerden ayrı olarak tanımlanabilmesi için Muhasebe parametrelerine “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kataloğu” seçeneği eklenmiştir.
11Dağıtım emri üzerinden toplu irsaliyeleme işleminde oluşan irsaliyelerin e-İrsaliye tipinde oluşmasının sağlanmasıe-İrsaliye uygulaması kapsamında, firma e-İrsaliye kullanıcı ise dağıtım emri üzerinden toplu irsaliyele işlemi ile oluşan irsaliyelerin e-İrsaliye türünde oluşması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
12e-İrsaliye kapsamında e-İrsaliye tipindeki satış irsaliyesi görselinde gönderici adresinin firma tanımlarında belirtilen adres olarak veya irsaliye fiş başlığında seçilen ambar tanımında girilen adres olarak yansımasının parametrik olmasının sağlanmasıSatış Dağıtım parametreleri içerisine “e-İrsaliye görseline yazılacak gönderici adresi bilgisi=firma adresi/çıkış ambarı” parametresi eklenmiştir. Parametre öndeğeri firma adresi gelmektedir.
13Farklı ambarlara ait siparişlerin aktarıldığı dağıtım emri üzerinden toplu irsaliyeleme yapıldığında tek irsaliye fişinin oluşturulabilmesiCari hesap bazında farklı ambarlara girilmiş olan siparişlerin dağıtım emri üzerinden ambar kontrolü yapılmadan tek irsaliyi de birleştirilmesi sağlanmıştır. F9 Toplu İrsaliyeleme işleminde “İrsaliyeleme Şekli” seçeneklerine “Cari Hesaplara Göre İrsaliyele” seçeneği eklenmiştir.
14Cloud Connect kullanılan sete ait doküman parametrelerine e-Fatura gönder penceresinde incele ile açılan e-Fatura görselinde taslak faturadır ibaresinin kaldırılması için parametre eklenmesinin sağlanmasıe-Devlet Doküman Parametreleri’ne;
– e-Fatura, e-Arşiv parametrelerine : Fatura taslak olarak incelensin,
– e-İrsaliye parametrelerine: İrsaliye taslak olarak incelensin,
– e-Müstahsil ve e-SMM parametrelerine : Makbuz taslak olarak incelensin
seçenekleri eklenmiştir.
15Faturada yer alan ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin (ÖKC) irsaliyeye eklenmesi ve faturaya aktarılması talebiİrsaliye fişi ‘Detaylar 2’ sekmesine “ÖKC Bilgi Fişi” onay alanı eklenerek, ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin faturaya aktarılması sağlanmıştır.
16Çek/senet reeskontlarını oluştur işleminde, “Reeskont değeri: Tablodan alınacak/Filtreden alınacak” filtresinin eklenmesi talebiÇek/senet reeskontlarını oluştur işlemi filtre seçeneklerine “Reeskont faizi” ve “Reeskont değeri” filtreleri eklenmiştir.
17Borç Takip Raporu’nda vade farkı faturanın vade tarihi ile kredi kartı fişinin tarihi arasını baz alarak hesaplama yapmasının sağlanmasıBorç Takip ve Özet Adat raporlarında ortalama gecikme günü hesaplamasında karşı işlemin vade tarihine göre veya işlem tarihine göre gün hesaplanabilmesi için, raporların filtre seçeneklerine “Gecikme Günü Karşı İşleminin İşlem Tarihine Göre Hesaplansın: Evet/Hayır” filtresi eklenmiştir.
18Skonsol üzerinden elektronik belgelerin GİB’e gönderilmesi ve yazdırılabilmesinin sağlanmasıSkonsol 3 üzerinden elektronik belgelerin otomatik GİB’e gönderilmesi ve belirlenen şablon ile yazdırılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
19Cloud Connect e-Devlet menüsünde e-Fatura/e-Arşiv gönder işleminde fatura onaylandıktan sonra tanımlanan kural ile PDF olarak kaydedilebilmesinin sağlanmasıKural uygulanan e-Arşiv ve e-Fatura fişleri, Cloud Connect e-Devlet menüsünde e-Fatura/e-Arşiv Gönder ekranında İncele ve Yazdır seçeneği ile açıldığında kural uygulanmış şekilde gösterilmesi ve Giden kutusu ekranında kural uygulanmış halinin PDF olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
20Muhasebeleştirme işlemlerinde bulunan satılan malın maliyeti mahsubu oluşturma filtrelerindeki muhasebeleşecek fişler kısmına Satınalma İade Fiş Türü eklenmesinin sağlanmasıMuhasebeleştirme işlemlerinde bulunan satılan malın maliyeti mahsubu oluşturma filtrelerindeki muhasebeleşecek fişler filtresine satın alma iade fiş türü eklenmiştir.
21e-Devlet sekmesi Gelen e-Faturalar sekmesinde seçim yapıldıktan sonra F9 menüde seçileni yazdır seçeneğinin gelmesinin sağlanmasıe-Devlet sekmesinde Gelen e-Faturalar/e-İrsaliyeler ekranlarına F9 menüye “Seçileni Yazdır” seçeneği eklenmiştir.
22e-Devlet altında e-Arşiv Faturaları Giden Kutusu ekranında Toplu Durum Sorgulama yapılabilmesinin sağlanmasıe-Arşiv fatura parametrelerinde “Belge durumu otomatik sorgulansın” seçili olduğunda, e-Arşiv fatura gönderiminde giden kutusundaki faturala durumlarının sorgulanması sağlanmıştır.
23İzle/Seçenekler menüsündeki Satış Noktası öndeğerlerinde bulunan Banka Kredi Kartı Hesap Kodu alanının Perakende Modülünden bağımsız bir şekilde listelenmesinin sağlanmasıİzle/Seçenekler menüsündeki “Banka Kredi Kartı Hesap Kodu” seçeneğinin ‘Diğer’ bölümü altında listelenmesi sağlanmıştır.
24Malzeme Hareketleri ekranında Devir Fişi satırlarındaki Satınalma Tarihi bilgisinin görünmesinin sağlanmasıDevir fişi satırlarında girilen Satınalma Tarihi bilgisinin Malzeme Hareketleri ekranında listelenmesi için, ekrana “Satınalma Tarihi” alanı eklenmiştir.
25Malzeme Fiyat Kartları Excel aktarım şablonuna Teslimat Kodu alanı eklenmesinin sağlanmasıMalzeme Fiyat Kartları Excel aktarım şablonuna teslimat kodu alanı eklenmiştir.
26Poşet uygulaması kapsamında genele indirim yapıldığında poşete indirim yapılmaması ile ilgili geliştirme yapılmasıPoşet uygulaması kapsamında, malzeme kartlarına eklenen “İndirim Uygulanmayacak” alanının seçili olması ve fişte P92, P93, P94 ve P95 parametrelerini içeren formüller kullanılan indirim kartının seçilmesi durumunda poşet malzemesine indirim uygulanmaması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
27Malzeme liste ekranında Son Satış Fiyatı, Son Satınalma Fiyatı, Son Satış Fiyatı(Net), Son Satınalma Fiyatı(Net) tutarlarının sağa hizalı gelmesinin sağlanmasıMalzeme ekranında Son Satış Fiyatı, Son Satınalma Fiyatı, Son Satış Fiyatı(Net) ve Son Satınalma Fiyatı(Net) tutarlarının sağa hizalı gelmesi sağlanmıştır.
28Otomatik basım işleminin sadece Skonsol için yapılabilmesinin sağlanmasıSkonsol3 uygulamasında otomatik basım işlemleri için satış dağıtım parametrelerine “Skonsol Otomatik Sipariş Basımı”,”Skonsol Otomatik İrsaliye Basımı”, “Skonsol Otomatik Fatura Basımı” seçenekleri eklenmiştir.
29İrsaliye kopyalandığında malzemenin tanımlı olan güncel fiyatının gelmesinin sağlanmasıİrsaliye kopyalandığında malzemenin tanımlı güncel fiyatının gelmesi sağlanmıştır.
30Skonsol üzerinden fatura kesilmek istendiğinde Malzeme Kartı liste ekranı menüsünde malzemenin özel kodunun listelenmesinin sağlanmasıSkonsol 3 üzerinden düzenlenen satış faturasında, malzemeler ekranında malzemeye ait özel kodun listelenmesi sağlanmıştır.
31Cari Hesap Kredi Kartı Fiş bilgisinde yer alan Devir alanının yetkiye bağlanması talebiKullanıcı yetkileri içerisinde cari hesap fişleri ekle ve değiştir yetkileri altına “Devir” yetkisi eklenerek kredi kartı fişlerinde bulunan devir kutucuğunun işaretlenebilmesi yetkiye bağlanmıştır.
32Satış İrsaliyeleri’nde sağ fare Sipariş Hareketi Aktar işleminde filtre bölümüne Müşteri Sipariş Numarasının da eklenmesi talebiSipariş Hareketi Aktar ekranı filtre seçeneklerine Müşteri Sipariş Numarası filtresi eklenerek sipariş fişi içerisinde girilen müşteri sipariş numarasına göre aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır.
33Toptan Satış Faturası’nda promosyon satırının yazdırılmasının parametrik olmasının sağlanmasıToptan Satış ve Satınalma Faturası’nda girilen promosyon satırının yazdırılıp yazdırılmaması parametreye bağlanmıştır.
34Karşı sipariş oluşturulduğunda parametrik olarak kaynak fiş içerisindeki birim fiyatın gelmesinin sağlanmasıKarşı sipariş oluşturulduğunda, kaynak fiş içerisindeki birim fiyatın gelmesi için Satınalma/ Satış parametrelerine “Karşı Sipariş Birim Fiyatına Kaynak Fiş İçerisindeki Birim Fiyatı Gelsin = Evet/ Hayır” seçeneği eklenmiştir.
35Masraf merkezinin tüm fiş türleri için zorunlu alan listesine eklenmesinin sağlanmasıBaşlık veya satırda Masraf Merkezi alanı içeren fişler için Sistem İşletmeni- Kuruluş Bilgileri – Zorunlu Alanlar fişlerler listelerinde “Masraf Merkezi” seçeneği eklenmiştir.
36Sipariş Devir İşlemi’nde devredilecek siparişler için başlangıç ve bitiş tarihlerininin belirlenmesinin sağlanmasıDevir filtrelerine “Devredilecek Siparişlerin Tarihleri” filtresi eklenerek sipariş devir işleminde devredilecek olan siparişler için başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenebilmesi sağlanmıştır.
37Banka Fişleri’nde fiş durumu Öneri/Gerçek parametresi olmasının sağlanmasıBanka fişlerinin öneri ve gerçek durumlarında düzenlenebilmesi sağlanmıştır. Finans parametrelerine “Banka Fişleri Durumu” seçeneği eklenmiş öndeğeri Evet gelmektedir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
38Tahsile Verildi statüsü ile girilen Devir Çeki/Seneti’nin banka hesap ekstresinde görüntülenmesinin sağlanmasıDevir seçeneği ile eklenen Tahsile Verildi statüsündeki çek senetlerin de banka hesap ekstresi raporuna yansıması sağlanmıştır.
39Toplu Faturalama işleminde, dövizli irsaliye için kullanılacak para birimi, irsaliyeden okunarak seçili gelmesinin sağlanmasıToplu Faturalama işleminde, ‘Faturalama Şekli= Birebir Faturalama’ seçili olduğunda dövizli irsaliye için “Kullanılacak Para Birimi” seçeneğinin irsaliyeden okunarak seçili gelmesi sağlanmıştır.
40Sipariş, İrsaliye ve Faturada malzeme seçildiğinde Stok Miktarı görünmesinin sağlanmasıSipariş, irsaliye ve fatura satırında malzeme kartı seçildiğinde malzemenin stok miktarının (gerçek/fiili stok ) kolon ipucu olarak görülebilmesi sağlanmıştır.
41Malzeme fiş türlerine göre malzemeye ait tanımlı fiyatın otomatik gelmesinin sağlanmasıMalzeme fiş türlerine göre malzemeye ait tanımlı alış/satış fiyatının otomatik gelmesi için Malzeme Yönetimi parametrelerine; Tanımlı alış fiyatı öndeğer gelecek fişler/Tanımlı satış fiyatı öndeğer gelecek fişler seçenekleri eklenmiştir.
42Teminat Bordrosu girişinde Damga Vergisi hesaplamasının isteğe bağlı olmasının sağlanmasıTeminat Bordroları, Teminat Mektubu bilgileri ekranına “Damga Vergisi Hariç” seçeneği eklenmiş ve alan işaretlendiğinde, damga vergisi hesaplanmaması sağlanmıştır.
43Banka Kredileri Listesi ve Banka Kredi Taksitleri Raporu’nda toplam alanları olmasının sağlanmasıBanka Kredileri Listesi ve Banka Kredi Taksitleri Raporu’na toplam alanları eklenerek tutar alanlarının toplanması sağlanmıştır.
44Sistem İşletmeni’nde İzle\Bağlı Kullanıcılar seçeneğinde firma numarasının da görülebilmesinin sağlanmasıSistem İşletmeni’nde, İzle sekmesi altında bulunan bağlı kullanıcılar seçeneğiyle açılan ekranda firma numarasının da görülebilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1Alınan Hizmet Faturası kaydedilip muhasebeleştirildiğinde mahsup fişi belge detayına belge türünün fatura olarak gelmesinin sağlanmasıAlınan Hizmet Faturası’nda personel ve diğer masraf kutucuğu işaretlenmeyip, belge detayı “Fatura” seçili iken fatura muhasebeleştirildiğinde, muhasebe fişi belge detayının “Belge Türü: Fatura” olarak gelmesi sağlanmıştır.
2Satınalma Sipariş Fişi’nde F9 menüden Talep Hareketi Aktar İşlemi ile talep fişi aktarılırken alınan Invalid Column Name LOCKSTR uyarısının kaldırılmasıSatınalma sipariş fişine F9 menüden Talep Hareketi Aktar işlemi ile aktarım yapılmak istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
3Rotatif kredide hesaplanan faizin ödemesi yapılmak istendiğinde alınan hesaplanan satır komisyon ve faiz tutarları aşılamaz uyarısının kaldırılmasıÇek karşılığı rotatif kredi üzerinden yapılan faiz hesaplamasının ödenebilmesi sağlanmıştır.
4e-Defter parametrelerinde yer alan fiş girişlerinde belge detayı zorunlu girilsin parametresi evet seçildiğinde satış faturaları, satınalma faturaları ve kasa işlemlerinde belge detayı girişinin zorunlu tutulmasının sağlanmasıe-Defter uygulaması kapsamında, e-Defter parametrelerinde yer alan fiş girişlerinde belge detayı zorunlu girilsin parametresi evet olduğunda satış, satınalma faturaları ve kasa işlem türleri için kontrollerin yapılması sağlanmıştır.
5Banka kredisi taksit ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişinin muhasebe kodları ekranında Finansman Gideri, KKDF, BSMV ve Kredi Faizi satırlarına proje kodu yansımasının sağlanmasıBanka kredi taksit hareketi ödemesi sonrasında oluşan banka işlem fişi muhasebe kodları ekranına banka kredisinde girilmiş olan proje kodu bilgisinin yansıtılabilmesi sağlanmıştır.
6Kredi taksit ödemesi yapıldığında oluşan bağlı banka fişinin muhasebeleştirilmesinin sağlanmasıKredi taksit ödemesi sonrası oluşan banka işlem fişinin muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.
7Skonsol 3 uygulaması ekranlarında F9 menüde numara ver seçeneği gelmesinin sağlanmasıSkonsol 3 uygulaması satış ekranındaki F9 menü içerisine “numara ver” seçeneği eklenmiştir ve fatura numarasının cari hesap mükellefiyetine göre arşiv veya e-Fatura şablonundan güncellenmesi sağlanmıştır.
8Banka kredi taksitleri ekranında taksit hareketleri Excel’den alınırken anapara ve taksit tutarının değişmesinin sağlanmasıBanka kredisi taksit hareketleri ekranında ana para tutarı alanının da elle giriş veya Excel üzerinden kopyalama ile değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
9Banka ve Cari Hesap Fişlerinde Toplu Muhasebeleştirme işlemi yapıldığında oluşan muhasebe fişinde satır bazında belge detayı bulunmasının sağlanmasıBanka ve cari hesap fişleri, toplu muhasebeleştirme işlemi ile muhasebeleştirildiğinde oluşan muhasebe fişlerinde, satır bazında e-Defter belge detaylarının boş olarak oluşması düzeltilerek tüm satırlar için belge detaylarının dolu olarak gelmesi sağlanmıştır.
10e-Defter Uygulaması kapsamında Muhasebe Fişi kaydedildiğinde bir önceki muhasebe fişinin Belge Detaylarının silinmesinin engellenmesie-Defter uygulaması kapsamında muhasebe fişlerinde manuel olarak e-Defter belge detayı girişi yapılarak kaydedildiğinde, ticari sistem bağlantısı olmayan önceki muhasebe fişlerinin belge detaylarının silinmesi engellenerek önceki fişler için işlem yapılmaması ve belge detaylarının silinmemesi sağlanmıştır.
11Tiger 3 ürünü kilit ekranı başlığında ürün bilgisinin TIGER PLUS 3 olarak gözükmesinin düzeltilmesiTIGER 3 ürünü kilit ekranı başlığında ürün bilgisinin TIGER 3 olarak gözükmesi sağlanmıştır.
12SKONSOL 3 uygulamasında iade işlemi ekranı manuel küçültülüp büyütülünce “iade al” ve “kapat” butonlarının pencerenin üst tarafında konumlanmasının düzeltilmesiSKONSOL 3 uygulamasında iade işlemi ekranı manuel küçültülüp büyütülünce “iade al” ve “kapat” butonlarının pencerenin üst tarafında konumlanmaması sağlanmıştır.
13Çek karşılığı kredilerde teminata çıkılan çek/senet tahsil edilerek devir yapıldığında, çek ödemesi ile kapanan taksitin ödenmemiş olarak görünmesinin düzeltilmesiÇek karşılığı kredilerde teminata çıkılan çek/senet tahsil edilerek devir yapıldığında, kredi taksit hareketi durumlarının ‘Kapandı’ olarak gelmesi sağlanmıştır.
14Banka Fişleri ekranında toplu muhasebeleştirme yapıldığında muhasebe fişinin doğru oluşmasının sağlanmasıBanka fişleri toplu muhasebeleştirme ekranında işlem masrafı satırı için muhasebe kodu olmadığında doğru muhasebeleştirme yapması sağlanmıştır.
15İhracat Operasyon Fişi F9 Maliyet Dağıtım Fişleri Oluştur seçeneğinin çalışmasının sağlanmasıİhracat operasyon fişleri üzerinde F9 menü içerisinde bulunan “Maliyet Dağıtım Fişi Oluştur” seçeneği kaldırılmıştır.
16Kredi kartı fişi içerisinde ticari işlem grubu seçiminden sonra ödeme planı seçildiğinde ticari işlem grubunun silinmesinin engellenmesiKredi kartı fişi içerisinde ticari işlem grubu seçiminden sonra ödeme planı seçildiğinde ticari işlem grubu seçiminin silinmemesi sağlanmıştır.
17Özet Adat ve Borç Takip raporunda cari ortalama gecikme süresinin doğru hesaplanmasının sağlanmasıÖzet Adat ve Borç Takip raporunda cari ortalama gecikme süresinin gün olarak hesaplanması sağlanmıştır.
18İrsaliye bağlantısı olmayan iptal edilmiş satış faturalarının satış faturaları dökümünde listelenmesinin sağlanmasıİrsaliye bağlantısı olmayan iptal edilmiş satış faturalarının satış faturaları dökümünde listelenmesi sağlanmıştır.
192.67 versiyonunda gelen havale fişinde girilen hareket özel kodunun borç takip ekranında listelenmesinin sağlanmasıGelen havale fişinde girilen hareket özel kodunun borç takip ekranında listelenmesi sağlanmıştır.
20Cari hesap kartında e-Gümrük alanı ve e-Fatura alanı işaretli olduğunda, cari ile oluşturulan sipariş sevket seçeneği ile irsaliye oluşturulduğunda fatura tipinin kağıt gelmesinin sağlanmasıCari hesap kartında e-Fatura Gümrük kutucuğu seçili olduğu durumda satınalma fatura tipinin kağıt fatura olarak oluşması sağlanmıştır.
21Finansal Hatırlatıcı’da yer alan “Tutarı X – X arasında olanlar” alanının çalışmasının sağlanmasıFinansal Hatırlatıcı’da yer alan “tutarı X – X arasında olanlar” alanının doğru çalışması sağlanarak sadece belirtilen tutar aralığındaki kayıtların listelenmesi sağlanmıştır.
22Satınalma Faturası üzerinde İade Et seçeneği ile oluşan faturaya ait e-İrsaliye statüsünün doğru oluşmasının sağlanmasıSatınalma Faturası üzerinde İade Et seçeneği ile oluşan faturalara ait irsaliyelerin e-İrsaliye statülerinin “GİB’e Gönderilecek” olarak oluşması sağlanmıştır.
232.67 versiyonda Satış İrsaliye yaz tasarımında malzeme koduna göre gruplama yapılmak istendiğinde doğru gruplama yapmasının ve toplamı doğru hesaplamasının sağlanmasıİrsaliye form tasarımında malzeme koduna göre gruplama yapıldığında yazdırma işleminde yaşanan durum giderilmiştir.
24Satınalma Faturası üzerinden Satış Faturası oluşturulduğunda malzeme satırındaki GTIP kodunun satış faturasına yansımasının sağlanmasıSatınalma Faturası üzerinden Satış Faturası oluşturulduğunda malzeme satırındaki GTIP kodunun satış faturasına yansıması sağlanmıştır.
25Banka işlem fişi girişinde proje kodu seçimi sonrasında satırlarda işlem türü nakit tahsilat dışında bir işlem seçildiğinde genel proje analizi raporuna değer yansımasının sağlanmasıBanka işlem fişi girişinde proje kodu seçimi sonrasında satırlarda işlem türü nakit tahsilat dışında bir işlem seçildiğinde genel proje analizi raporuna değer yansıması sağlanmıştır.
26Hizmet kartı içerisinde binek araç gideri işaretliyse ve tevkifat uygulanıyorsa Alınan Hizmet Faturası’nda Tevkifatlı KDV’nin doğru hesaplanmasının sağlanmasıBinek araç giderleri kaleminde hizmet faturası tevkifatlı olarak eklendiğinde, tevkifatlı KDV muhasebe satırlarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.
27Tevkifatlı hizmet faturası oluşturulurken fiş üzerinde KKEG muhasebe kodları manuel girilip kaydedildikten sonra tekrar muhasebe kodları ekranına girildiğinde muhasebe kodlarının dolu gelmesinin sağlanmasıAlınan hizmet faturasında tevkifat seçeneği işaretli olan binek araç gider ve binek araç kiralama hizmet kartlarının seçiminde, muhasebe kodları penceresinde elle girilen kodların silinmemesi sağlanmıştır.
28Malzeme yaz (etiket) tasarımında alan listesinden seçilen Barkod2 ve Barkod3 alanlarının değer getirmesinin sağlanmasıMalzeme yaz (etiket) tasarımında alan listesinden seçilen Barkod2 ve Barkod3 alanlarının değer getirmesi sağlanmıştır.
29Stok yeri takibinin yapıldığı durumlarda fiş ve faturalarda “Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri” seçeneğinin tetiklediği ekranın açılmasında performans iyileştirmesi yapılmasıFişlerde seri-lot stok yeri bilgileri penceresinin açılmasında performans iyileştirmesi yapılmıştır.
30Dağıtım emrinde satırları cari hesap kolonuna göre sıralandıktan sonra bir satır çıkarmak istediğinde bu satırın alt satırında bağlı olmayan promosyon satırının silinmesinin düzeltilmesiDağıtım emri içerisinde bir satır çıkartılmak istendiğinde kendisine bağlı olmayan bir alt satırındaki promosyon malzemesinin çıkartılmaması sağlanmıştır.
31Dağıtım Emri üzerinde toplu faturalama işleminde faturalama yapılabilmesinin sağlanmasıDağıtım emri toplu faturalama işleminde Cari Hesap üzerinde “Taşıyıcı Kodu” ve/veya “İrsaliye Yerine Geçer” tanımlı ise bu değerlerin kullanılması öndeğer olarak dolu gelmesi sağlanmıştır. Cari hesap kartında bu alanlar dolu değilse dağıtım emri üzerinden toplu faturalama işlemi fatura öndeğerleri ekranına eklenen, “Taşıyıcı Kodu” ve/veya “İrsaliye Yerine Geçer” alanlarının faturalama esnasında kullanılarak otomatik olarak dolu gelmesi sağlanmıştır.
32Fatura satırlarında yer alan “Dağıtım Başlangıç Tarihi” alanını veri tabanında olarak tutulmasının sağlanmasıSatınalma ve satış faturaları satırlarında yer alan “Dağıtım Başlangıç Tarihi” alanının türü tarih (datetime) olarak güncellenmiştir.
33Banka kredi taksiti ödemesinde girilen erken/geç faiz tutarının, banka kredi hesabına TMK olarak yansımasının sağlanmasıBanka kredi taksit ödemesinde erken ve geç faiz tutarı kalemlerinin teminatsız, çek karşılığı ve senet karşılığı kredilerde ayrı ve ilgili banka hesap detaylarına yansıtılması sağlanmıştır.
34Satır birleştirme parametresiyle oluşan dövizli tevkifatlı faturada DEDUCTION_TOT_TC değerinin doğru hesaplanmasının sağlanmasıSatır birleştirme parametresiyle oluşan dövizli tevkifatlı faturada DEDUCTION_TOT_TC değerini doğru hesaplanması sağlanmıştır.
35Banka virman fişinde satırda dövizli alacak tutarı, banka hareketleri incelendiğinde tutar kolonunda alacak yerine borç olarak gelmesinin düzeltilmesiBanka virman fişi satırındaki dövizli alacak tutarı banka hareketleri penceresindeki dövizli hesap satırındaki tutar kolonuna borç olarak yansımaktaydı, alacak olarak yansıması sağlanmıştır.
36e-Fatura mükellef kontrolü yapıldığında etiket bölümüne cari hesap kartında seçili olan etiket bilgilerinin yansımasının sağlanmasıe-Fatura mükellef kontrol işleminde, e-Fatura ve e-İrsaliye etiket bilgileri alanlarına öndeğer olarak cari hesap kartında seçili etiketler gelmesi sağlanmıştır.
37Fatura üzerinden yapılan iade işleminde işlem döviz kurunun iade tarihine göre güncellenmesinin sağlanmasıFatura üzerinden iade işlemlerinde tarih değiştiği durumda raporlama dövizi ve işlem dövizi için parametrelerdeki seçime göre kurun güncellenip güncellenmemesi sağlanmıştır.
38Sabit kıymet kaydına masraf merkezi girildiği durumda muhasebeleştirme yapıldığında mahsup fişine masraf merkezi gelmesinin sağlanmasıSabit kıymet kaydına tanımlanan masraf merkezi bilgisinin amortisman kaydının muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan mahsup fişine aktarılması sağlanmıştır.
39e-Müstahsil makbuzu kaydedildiğinde statüsünün doğru oluşmasının sağlanmasıe-Müstahsil makbuzu iptal işleminde, müstahsil irsaliye iptal edilmediğinde bağlantının koparılması, irsaliye yeniden makbuza dönüştürüldüğünde statünün doğru oluşması sağlanmıştır.
40Kasa işlemlerinden girilen e-Faturaya gelen red yanıtı kabul edildiğinde fatura iptal olmasına rağmen Kasa İşlemleri liste ekranında faturanın başında iptal işareti görünmesinin sağlanmasıKasa işlemlerinden girilen e-Faturaya gelen red yanıtı kabul edildiğinde ve fatura iptal olduğunda kasa işlemleri ekranında da faturanın başında iptal işareti gelmesi sağlanmıştır.
41İşlem yetkilerinden satış irsaliyesi için değiştir yetkisi kapatılıp parçala yetkisi olduğunda irsaliye üzerinden parçalama işleminde miktarın değiştirilmesinin sağlanmasıİşlem yetkilerinden satış irsaliyesi için değiştir yetkisi kapatılıp parçala yetkisi olduğunda irsaliye üzerinden parçalama işleminde miktar değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
42Muhasebeleştirilen banka fişi değiştirildiğinde ve bağlı muhasebe fişi silindiğinde cari hesap hareketlerindeki fişin başında M işareti görünmesinin düzeltilmesiMuhasebeleşmiş kaynak fişe değiştir ile girildiğinde ve muhasebe fişi silindiğinde cari hesap hareketlerinde ilgili kayıt için M işaretinin de silinmesi sağlanmıştır.
43Oracle datada cari hesaplar yaz mektup yapıldığında tüm cari hesap kartlarına ait bakiyelerin listelenmesinin sağlanmasıOracle veri tabanı kullanımlarında cari hesap ekranı üzerinde F9-Yaz (Mektup) işlemi ile tüm cari hesap kartlarına ait bakiyelerin listelenebilmesi sağlanmıştır.
44Cari hesap fiş durumu parametresi öneri seçildiğinde kredi kartı fişlerinin doğru oluşmasının sağlanmasıFinans parametreleri içerisinde cari hesap fiş durumu öndeğeri öneri olduğu durumda kredi kartı fişi durumunun öneri olarak oluşması sağlanmıştır.
45Talep fişinde girilen satır üzerinde, F9 menüden satır çokla işlemi ile birden fazla satır eklenerek kaydedildiğinde uyarı alınmasının engellenmesiTalep fişi satırı üzerinde F9 menüde bulunan “satır çokla” seçeneği ile birden fazla satır eklenerek talep fişinin kaydedilmesi sağlanmıştır.
46Cari hesap kartı içerisinde bulunan detaylı bilgi alanı penceresi genişletildiğinde metin girilebilen alanın genişlemesinin sağlanmasıCari hesap kartı içerisinde bulunan detaylı bilgi alanı penceresi genişletildiğinde metin girilebilen alan sabit kalıp genişlememekteydi, metin alanının da pencere ile birlikte genişlemesi sağlanmıştır.
47Paketleme fişinde paket oluşturulduğunda doluluk oranının paketin kendisinin üzerine tıklandığında da gelmesinin sağlanmasıPaketleme fişinde paket oluşturulduğunda, doluluk oranının paketin kendisinin üzerine tıklandığında da listelenmesi sağlanmıştır.
48Fatura içerisinden F10 ile Cari Hesap liste ekranına ulaşılmak istendiğinde konumlanmanın doğru yapılmasının sağlanmasıFatura içerisinden cari hesap açıklamasının bir kısmı yazılarak F10 tuşu ile cari hesaplar ekranı açıldığında doğru cari hesap üzerinde konumlanması sağlanmıştır.
49e-Fatura olarak işaretli cari hesap kartlarındaki etiket bilgisinin yanlış olması durumunda zamanlanmış görevler ile mükellef kontrolü çalıştırıldığında cari hesap kartının doğru etiket bilgileri ile güncellenmesinin sağlanmasıe-Fatura olarak işaretli cari hesap kartlarındaki etiket bilgisinin yanlış olması durumunda zamanlanmış görevler ile mükellef kontrolü çalıştırıldığında cari hesap kartının doğru etiket bilgileri ile güncellenmesi sağlanmıştır.
50Özet Günlük Satış Ekstresi raporu tablo olarak alındıktan sonra ekrandaki güncelle butonuna basıldığında tarihi öncesi fiili stok alanındaki değerin değişmesinin düzeltilmesiÖzet Günlük Satış Ekstresi raporu tablo olarak alındıktan sonra güncelle butonu ile yaşanan tutarlardaki bozulma giderilmiştir.
51Siparişte ana birim harici birim seçilip F9 menüden maliyetlere girildiğinde maliyet fiyatı olarak ana birimin birim maliyet fiyatı gelmesi ve kâr oranı/tutarının yüksek çıkmasının düzeltilmesiSipariş fişinde ana birim harici birim seçildiği durumda F9-Maliyetler ekranında doğru listelenmesi sağlanmıştır.
52Malzeme dolaşım fişinde hareket miktarı manuel silindikten sonra malzemenin STLINE tablosunda ve malzeme hareketlerinde satır kalmasının düzeltilmesiMalzeme dolaşım fişinde hareket miktarı manuel silindikten sonra malzemenin STLINE tablosunda ve malzeme hareketlerinde satırı kalmaması sağlanmıştır.
53Sipariş içerisinde F9 Sözleşme Aktar yapıldığında “sipariş onay bilgisi parametresi” sevkedilebilir olduğunda sipariş satırları statülerinin doğru oluşmasının sağlanmasıSipariş onay bilgisi parametresinin sevk edilebilir olduğu ve içerisine sözleşme aktarılmış siparişin satır statülerinin veri tabanında doğru oluşması sağlanmıştır.
54Sevkedilebilir statüsündeki satış siparişi üzerinde karşı sipariş oluşturulduğunda siparişin statüsünün veritabanında sevkedilebilir gözükmesinin düzeltilmesiSevk edilebilir statüsündeki satış siparişi üzerinde karşı sipariş oluşturulduğunda sipariş onay bilgisi ön değeri “öneri” olan satınalma siparişinin statüsünün veri tabanında “sevk edilebilir” olarak gözükmemesi sağlanmıştır.
55Mali dönem başlangıcı ara tarih olan firmada Aylara Göre Satış Dağılımı raporunun doğru gelmesinin sağlanmasıMali dönem başlangıcı ara tarih olan firmada Aylara Göre Satış Dağılımı raporunun doğru gelmesi sağlanmıştır.
56Konsinye giriş irsaliye ile girilen lot takipli ürün konsinye giriş iade irsaliyesi ile iade edildiğinde malzeme üzerinden ulaşılan Lot/Seri Numaraları ekranında miktarların listelenmesinin sağlanmasıKonsinye giriş irsaliye ile girilen lot takipli ürün konsinye giriş iade irsaliyesi ile iade edilse dahi malzeme üzerinden ulaşılan lot/seri numaraları ekranında miktarların listelenmemesi sağlanmıştır.
57Kasalar arası virman işleminde yerel para ile tutar yazdıktan sonra işlem dövizine çevrildiği durumda döviz bilgilerinde işlem(virman) kısmına dövizli tutarı yazmasının sağlanmasıKasalar arası virman işleminde yerel para ile tutar yazdıktan sonra işlem dövizine çevrildiği durumda döviz bilgilerinde işlem(virman) kısmına dövizli tutarın yazılması sağlanmıştır.
58Özel dönem kullanılan firmalarda kar zarar tablosu alındığında tarih filtresi bir yıllık verilmezse cari kısımda verilerin gelmesinin sağlanmasıÖzel dönem kullanılan firmalarda kar zarar tablosu alındığında, tarih filtresine göre doğru bakiye raporlaması sağlanmıştır.
Her şekilde bakiye dönem başlangıcından yani ‘Başlangıç Ayı= Açılış’ olarak alınır ve verilen ‘Bitiş Ayı’ filtresi aralığındaki değerler raporlanmaktadır.
59Satış siparişleri liste ekranında e-Fatura filtresinin doğru çalışmasının sağlanmasıSatış siparişleri penceresinde e-Fatura filtre seçeneklerine Aktarım seçeneği eklenerek, e-Fatura seçeneğinin doğru listeleme yapması sağlanmıştır.
60Özel dönem kullanılan firmada ilk ay ile ikinci ay için defter oluşturulduğunda kontrol numaralarının aynı gelmesinin düzeltilmesie-Defter uygulaması kapsamında özel dönem kullanılan firmalarda, dosya kontrol numaralarının sıralı bir şekilde devam etmesi sağlanmıştır.
61Kullanıcı yetkilerinde Stok Hareketler Verilen Siparişler Ekle Kampanya Temizleme yetkisi kapatıldığında satınalma siparişinde F9 menüden ek indirimlerin gelmesinin sağlanmasıKullanıcının kampanya temizleme yetkisi kaldırıldığında; satınalma siparişinde F9 menüde ek indirimler seçeneğinin listelenmesi sağlanmıştır.
62Personel ödemeleri muhasebe bağlantı kodlarında bulunan P58 formülünün adının İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşsizlik Primi olarak değiştirilmesinin sağlanmasıPersonel ödemeleri muhasebe bağlantı kodlarında bulunan P58 formülünün adı ‘İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşsizlik Primi’ olarak değiştirilmiştir.
63Satış siparişinde girilen malzemede ek vergi seçili olduğunda caride ise ticari işlem grubu ve ticari işlem grubunda da ek vergi uygulanmayacak seçildiğinde önce cari sonra malzeme seçildiğinde KDV hesaplanmasının sağlanmasıFişlerde ek vergi uygulanmayacak özelliğindeki ticari işlem grubu ile çoklu ek vergi bir arada kullanıldığı durumda KDV hesaplamasının doğru yapılması sağlanmıştır.
64Farklı tarihlerdeki işlem dövizli siparişler tek faturaya aktarılarak işlem döviz kuru değiştirildiğinde kur bilgisinin doğru gelmesinin sağlanmasıFarklı tarihlere ait işlem dövizli siparişler fatura içerisine aktarılarak işlem döviz kuru değiştirildiğinde, satırlarda kur bilgisinin seçilen kura göre güncellenmesi sağlanmıştır.
65Satış faturasında aynı KDV oranı için KDV özet bilgileri penceresinde birden fazla satır gelmesi ve e-Arşiv, e-Fatura Gönder penceresinde de aynı KDV oranı için birden fazla satır gelmesinin düzeltilmesiSatış faturasında KDV özet bilgileri penceresi ve e-Arşiv, e-Fatura Gönder penceresinde aynı KDV oranı için birden fazla satır gelmesi engellenmiştir.
66Sipariş fişinde birden fazla malzeme satırı için farklı KDV muafiyeti seçip sevk edilip faturalandıktan sonra muafiyet kodlarının faturada değişmesinin düzeltilmesiİrsaliye üzerinden faturalandırma sonrasında satırlardaki KDV muafiyet sebebi kodlarının bozulması engellenmiştir.
67Sistem işletmeninde grup oluşturulup yetkilendirme yapılıp grup çıkarıldıktan sonra gruba ait yetki satırlarının L_CAPIRIGHT tablosundan silinmesinin sağlanmasıSistem işletmeni üzerinden grup çıkarma işlemi yapıldığında veri tabanında gruba ait yetkilerin de silinmesi sağlanmıştır.
68Cloud Connect ekranlarında e-İrsaliye eşleştirmesinde eşleme tipi sabit kıymet seçilerek eşleme yapıldığında faturaya tür satırına Sabit Kıymet gelmesinin sağlanmasıCloud Connect ekranlarında e-İrsaliye eşleştirmesinde eşleme tipi sabit kıymet seçilerek eşleme yapıldığında satınalma faturası tür satırına ‘Sabit Kıymet’ gelmesi sağlanmıştır.
69İşlem dövizli satış irsaliyesi ve satış faturasında dövizli tutar kolonundaki tutar bilgisinin silinmemesinin sağlanmasıİşlem dövizli irsaliyede tab tuşu ile geçildiğinde dövizli tutar alanının silinmemesi sağlanmıştır.
70Toplu firma güncelle işleminde out of memory uyarısı alınmamasının sağlanmasıToplu firma güncelleme işleminde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
71Bir kullanıcıda talep fişi kaydedilip değiştirle içine girilerek açık bırakıldığında diğer kullanıcının aynı talep fişi üzerinden talep karşılama yapabilmesinin engellenmesiBir kullanıcı tarafından “Değiştir” seçeneğiyle açılan talep fişi üzerinden başka bir kullanıcının talep karşılama yapabilmesi engellenmiştir.
72Bordro-ERP entegrasyonunda ek kesinti yapılmadığında ek ödeme tutarı kadar ek kesinti mahsuplaştırılmasının düzeltilmesiBordro-ERP entegrasyonunda ek kesinti yapılmadığında mahsuplaşmanın doğru yapılması sağlanmıştır.
73Ambar Fişi 2 farklı muhasebe kodu seçilerek kaydedildiğinde STLINE tablosu ACCOUNTREF alanına 2 satır içinde aynı muhasebe hesap referansı gelmesinin düzeltilmesiAmbar fişi 2 farklı muhasebe kodu seçilerek kaydedilerek muhasebeleştirildiğinde veri tabanında aynı muhasebe hesap referansına sahip satırların oluşmaması sağlanmıştır.
743065 sayılı kanun gereği cari hesap kur farkı işleminde hesaplama tarihinden sonraki hareketleri de kur farkı hesaplamasına dahil etmesinin düzeltilmesi3065 sayılı kanun gereği cari hesap kur farkı işleminde hesaplama tarihinden sonraki hareketlerinin kur farkı hesaplamasına dahil edilmemesi sağlanmıştır.
75Satış iade faturasında F9 Maliyetler penceresinde kar kolonu ile Ayrıntılı Maliyet Analizi raporunda kar kolonunun (-) farklı listelenmesinin düzeltilmesiSatış iade faturasında F9 Maliyetler penceresinde kar kolonu ile ayrıntılı maliyet analizi raporunda kar kolonunun (-) farklı listelenmesi düzeltilmiştir.
76Araç gider kısıtlaması seçilerek oluşturulan faturanın muhasebeleşmesi sonrasında oluşan mahsup fişinde kuruş farkı oluşmasının düzeltilmesiBinek araç giderleri hizmet kartı ile fatura eklendiğinde muhasebeleştirme aşamasında oluşan kuruş farkı giderilmiştir.
77Satış siparişinde uygulanan kampanya ile oluşan promosyonun dağıtım emrine yansımasının sağlanmasıSatış siparişlerinde kampanya ve promosyon uygulama ile oluşmuş malzeme satırlarının dağıtım emrine yansıması sağlanmıştır.
78Portföyde karşılığı yok durumundaki çek/senet devir edildiğinde devir olunan firmada bankadan portföye iade işleminde bankada karşılıksız çekler penceresinde listelenmemesinin sağlanmasıPortföyde karşılığı yok durumundaki çek ve senetlerin devir olunan firmada bankadan portföye iade işleminde bankada karşılıksız çekler penceresinde listelenmemesi sağlanmıştır.
79Alınan Hizmet Faturası’nda satırda KDV Oranı değiştirildiğinde Muhasebe Kodları ekranında KDV hesabının masraf merkezinin silinmemesinin sağlanmasıFaturalarda hizmet satırlarına ait KDV oranı değiştirildiğinde muhasebe kodları penceresinde masraf merkezi kodunun silinmemesi sağlanmıştır.
80Kullanıcı rapor tasarımı ekranına eklenen QR kodun, kullanıcı tanımlı alanlar için çalışmasının sağlanmasıKullanıcı rapor tasarım alanlarına eklenen QR kodun, kullanıcı tarafından tanımlanan alanlar için de çalışması sağlanmıştır.
81Tiger 3 ve Tiger Wings ürünlerinde programa Farsça veya Arapça dil seçeneği ile giriş yapılıp, program ekranı küçültülüp tekrar büyütüldüğünde menü görüntüsünün bozulmasının düzeltilmesiTiger 3 ve Tiger Wings ürünlerine Farsça ve Arapça dilleriyle girildikten sonra program penceresi küçültülüp tekrar büyütüldüğünde menü görüntüsünün bozulmadan görüntülenmesi sağlanmıştır.
82Azeri dilinde fatura ve diğer raporlar HTML olarak alındığında Ə harfinin ,E` olarak gösterilmesinin düzeltilmesiAzeri dilinde fatura ve diğer raporlar HTML olarak alındığında Ə harfi, E` olarak gösteriliyordu. Ə harfinin olduğu gibi gösterilmesi sağlanmıştır.