E-fatura geçişi 2019 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Nisan 2018’de yayımlanan e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye mükellefiyetlerine yönelik taslak tebliğlerde 15.04.2019 tarihinde yeni güncellemeler yapılarak yayımlanmıştır. Buna göre; 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar (2019 ve izleyen

Logo go3 devir işlemi 

Logo da devir işlemi devir exe  vasıtasıyla olur bunun kullanımından önce bir kaç ince nokta var Devire ihtiyaç varmı mali dönem bağımsız yöntemi ile hiç devir yapmadan kullanım sağlanabilir tüm dünyada sistem bu şekilde yürüyor  Yinede devir yapılacak ise  1

Go3 Gönüllü E-fatura Geçişleri başladı

2016 yılı Zorunlu E-fatura , E-defter geçişlerine müşterilerimizin Eylül ekim aylarındaki Logo kampanyalarından faydalanıp E-fatura ya Gönüllü geçişlerine Eylül -2015 itibariyle başlandı Ekim ayında aktif E-fatura kullanımları başlayacaktır.. Bu sayede yılbaşı gelmeden Gerekli hazırlıklar tamalanıp yeni yılda geçişler çok daha kolay